Báo giá email workspace Google

Báo giá các giải pháp Email Workspace Google

Lựa chọn một giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp bạn

 
 • Doanh Nghiệp Nhỏ
 • $6 /user/tháng
 • Email doanh nghiệp tùy chỉnh, bảo mật
 • Cuộc họp video 100 người tham gia
 • 30GB dung lượng lưu trữ một người
 • Công cụ kiểm soát và bảo mật
 • Hỗ trợ chuẩn
 • Đăng Ký
 • Doanh Nghiệp Vừa
 • $12 /user/tháng
 • Email doanh nghiệp tùy chỉnh, bảo mật
 • Cuộc họp video 150 người tham gia
 • 2TB dung lượng lưu trữ một người
 • Công cụ kiểm soát và bảo mật
 • Hỗ trợ chuẩn
 • Đăng Ký
 • Doanh Nghiệp Lớn
 • $18 /user/tháng
 • Email doanh nghiệp tùy chỉnh, bảo mật
 • Cuộc họp video 250 người tham gia
 • 5TB dung lượng lưu trữ một người
 • Công cụ kiểm soát và bảo mật
 • Hỗ trợ nâng cao
 • Đăng Ký
 

Theo dõi Oxygen