Seminar Số hóa/ Chuyển đổi số

Đăng ký tham gia

Seminar số hóa, chuyển đổi số tập trung chia sẻ vào những vấn đề mấu chốt, cốt tủy dành cho doanh nghiệp SME khi triển khai số hóa/ dịch vụ số vào doanh nghiệp mình.

Email đa năng thông minh

Đăng ký tham gia

Hệ thống email của tập doành Google dành cho doanh nghiệp. Không chỉ đơn giản là gửi email, đây thực sự là một văn phòng trên đám mây với những tính năng tuyệt vời.