Google Cloud

Hệ thống máy chủ cloud

Giải pháp lưu trữ website và data lý tưởng

Nhanh hơn, bảo mật, an toàn hơn.

Google Gsuite

Hệ thống email doanh nghiệp

Giải pháp văn phòng online thông minh

Hệ thống văn phòng online đa năng

Amazon

Hệ thống máy chủ Cloud

Giải pháp tốt cho website, data

Hệ thống cloude giá tốt của tập đoàn Amazon

Salesforce

Hệ thống CRM hàng đầu thế giới

Giải pháp lưu trữ, giữ chân, chăm sóc khách hàng

Hệ thống CRM số 1 thế giới hiện tại

Cùng nhiều đối tác khác tại Việt Nam, quốc tế. Oxygen tự tin đưa các giải pháp vào số hóa, chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.